Gerelateerd - Traag
Gerelateerd - Servicehost Netwerkservice, Servicehost Lokaal systeem
Gerelateerd - Problemen oplossen
Gerelateerd - Probleemoplossers


Opeens traag :
Uit de praktijk 1
Betreft een pc met Windows 10 Pro, 2 Grafische adapters en 3 monitoren.
Probleem
Na installatie van een nieuwe videodriver, vanaf de originele CD is de computer opeens
zeer traag geworden. Windows 10 start zeer moeizaam op en loopt vrijwel vast

Oorzaak:
Een CD van AMD genaamd: GPU Tweak II werd geïnstalleerd en het installatieprogramma
installeerde ongevraagd ook 2 extra programma's, genaamd: Raptr en Plays.tv

Oplossing
1. Direkt na het opstarten van Windows 10 kon zeer moeizaam: msconfig worden opgestart.
2. Via msconfig werden de programma's: Raptr en Plays.tv uitgeschakeld en ook de
bijbehorende services, via een ander tabblad in msconfig
3. PC herstart en daarna via het Configuratiescherm deze 2 softwareprogramma's geheel verwijderd.
4. PC herstart, daarna werkte de PC weer normaal snel.

Werkt een PC plotseling zeer traag, verwijder dan de meest recent geïnstalleerde software.
Dit kan mogelijk een oorzaak zijn.


Uit de praktijk 2
Probleem
Een PC start zeer traag op
Oorzaak
Een op de PC aangesloten usb externe harddisk werkte niet goed, deze veroorzaakte een storing.
Dit kan in de praktijk mogelijk ook een ander aangesloten USB-apparaat zijn.
Oplossing
De USB Harddisk afgekoppeld, daarna start de PC weer normaal snel op.
Koppel tijdelijk aangesloten USB-Apparaten van de PC los, zoals: printers, scanners en usb-harddisken
en kijk of de PC daarna wel snel/normaal opstart.


Computer is opeens extreem traag :
Mogelijke oorzaak 1
Er wordt mogelijk een programma opgestart dat de gehele computer extreem traag maakt.
Probeer de computer 'Schoon' op te starten , d.m.v. een Clean Boot, voor meer info zie:
LINK - Windows schoon opstarten
LINK - Clean Boot, Schone Start
Mogelijke oorzaak 2
Mogelijk heeft zich ongewenste software geïnstalleerd in uw computer, bijvoorbeeld: spyware,
malware of een virus. Scan uw computer op Malware en Virussen. Voor meer info:
LINK - Malware
LINK - Antivirus

Mogelijke oorzaak 3
Een op de computer aangesloten USB-apparaat werkt niet goed.
1. Koppel tijdelijk de USB-apparaten van uw computer af.
2. Herstart de computer en controleer of de computer nu wel normaal opstart.
3. Indien ja, koppel dan een voor een de aangesloten usb-apparaten aan, op de computer
en herstart de computer. Mogelijk werkt een van de aangesloten USB-apparaten niet goed.


Mogelijke oorzaak 4
U heeft recentelijk een nieuwe video-driver geïnstalleerd welke mogelijk niet juist is of niet
juist werkt. Start in Windows Apparaatbeheer op en controleer of de driver van de videokaart
korrekt werkt.


Een mogelijke oplossing
Indien mogelijk, voer Systeemherstel uit, d.w.z. dat U de toestand van de computer
terug zet naar het meeste recente aanwezige herstelpunt uit het verleden, toen het
probleem zich nog niet voor deed. Voor meer info over systeemherstel, zie de
navolgende links :
LINK - Herstelopties in Windows 10
LINK - Systeemherstel


Controleer uw computer via Taakbeheer :
Indien uw computer plotseling heel traag werkt, controleer dan via het programma:
Taakbeheer, via het tabblad: Processen of er mogelijk een probleem is met:
- Servicehost Lokaal systeem
- Servicehost Netwerkservice
Neemt 1 van deze 2 of nemen alle 2 services extreem veel processortijd in beslag, kijk dan
op de navolgende link voor meer info en een oplossing voor dit probleem:

LINK - Servicehost100% schijfgebruik / harddiskgebruik / SSD gebruik:
Mogelijk is uw computer/laptop (opeens) erg traag geworden doordat
de harddisk/SSD in uw computer vrijwel doorlopend 100% belast is.
Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een Service, welke U
dient Uit te schakelen, om het probleem op te lossen.
Controleer even snel, of uw schijfstation mogelijk 100% is belast.
Voor uitgebreide info over dit probleem, zie de navolgende link:

LINK - 100% SchijfgebruikTraag, meer info :
LINK - PC plotseling zeer traag
LINK - Windows 10 enorm langzaam sinds paar dagen
LINK - Computer of Laptop plotseling heel traag