Melding: Serveridentiteit niet gecontroleerd op uw iOS apparaat

Uit de praktijk
Probleem
U heeft een iOS apparaat van Apple ( iPad of iPhone ) en U krijgt plotseling
bij het ophalen van de e-mail het navolgende scherm:


Mogelijke oorzaak
Er wordt getracht mail op te halen/versturen via een beveiligde internet-verbinding, maar ...
Het beveiligings-certificaat is enkel uitgegeven voor mail.mailservernaam.nl en niet
voor mail.uwdomeinnaam.nl
U dient bij de inkomende ( en eventueel uitgaande ) mail-instellingen in uw e-mail
programma bij de: Servernaam / hostnaam de naam te wijzigen
van: mail.uwdomeinnaam.nl naar: mail.mailservernaam.nl

Informeer eventueel bij uw e-mail provider naar de juiste instellingen
en poortnummers voor het ophalen / versturen van mail via een beveiligde verbinding.

Als de servernaam overeenkomt met de naam op het certificaat, dan krijgt U deze melding niet meer.

Een mogelijke oplossing 1
Zie pagina 7 in het .pdf bestand op de link hieronder

LINK - Handleiding E-mail instellen op iOS (iPhone)

Een mogelijke oplossing 2
Sommige gebruikers lossen het probleem op door SSL uit te schakelen op hun iPhone of iPad.
Dit betekent dat daarna de mail onversleuteld wordt opgehaald. Mogelijk dient U ook het poort-nummer
te wijzigen voor de inkomende onbeveiligde server-verbinding voor het ophalen van de mail:

Gebruik voor een onbeveiligde IMAP-verbinding poort 143 voor inkomend en poort 25 voor uitgaand ( SMTP ) .
Gebruik voor een onbeveiligde POP-verbinding poort 110 voor inkomend en poort 25 voor uitgaand ( SMTP ) .

Wilt U toch de mail via een beveiligde verbinding ophalen, dan dient U toch de naam te weten
van mail.mailservernaam.nl en deze in te voeren bij: Servergegevens / Hostnaam .

Op een iPhone / iPad kunt U alsvolgt bij uw e-mail account-instellingen komen, via:
Instellingen - Wachtwoorden en accounts - Onderdeel: ACCOUNTS - Uw mailadres
Via deze weg kunt U de inkomende en uitgaande mail-instellingen wijzigen van uw mail-account.


Helaas ...
In de praktijk wil het soms voorkomen dat het wijzigen van enkele mail-account-instellingen
op een iPhone / iPad niet tot het gewenste resultaat leidt. Indien U de mening bent toegedaan
dat alle instellingen juist zijn ingevuld en toch wil het niet lukken, dan is het advies in het
uiterste geval: verwijder het gehele mail-account op uw iPhone / iPad, zet de iPhone of iPad
daarna uit en weer aan en maak het e-mail account opnieuw aan met de volgens U juiste instellingen.
Maakt U gebruik van een pop-account voor het ophalen van de e-mail, dan betekent dit wel, dat U
alle huidige mails kwijt bent op uw iPhone / iPad, wanneer U het e-mail account verwijderd en opnieuw
aanmaakt. Informeer dan ook eerst bij uw internet/hosting provider of alle ingevulde instellingen
juist zijn, voordat U overgaat tot het verwijderen van uw gehele mail-account op uw iPhone / iPad.Links met meer informatie over dit probleem :
LINK - Serveridentiteit niet gecontroleerd / SSL Certificaat verlopen
LINK - Serveridentiteit niet gecontroleerd
LINK - iPhone/iPad serveridentiteit niet gecontroleerd
LINK - Serveridentiteit niet gecontroleerd
LINK - Serveridentiteit niet gecontroleerd
LINK - 'Serveridentiteit niet gecontroleerd' - probleem op iPad
LINK - KPN: Hulp voor jet Apple-toestel
LINK - Apple: Mail voor Mac: Het certificaat van een server kan niet worden gecontroleerd
LINK - MijnDomein: Serveridentiteit niet gecontroleerd / SSL Certificaat verlopen