Gerelateerd - Samsung Data Migration Software
Gerelateerd - Kloonmenu
Gerelateerd - Na het klonen
Gerelateerd - Kloonproblemen
Gerelateerd - SSD's van Samsung ( Afbeeldingen )
Gerelateerd - Samsung SSD
Gerelateerd - SSD


Samsung Data Migration Software problemen
Uit de praktijk
De situatie
We willen een 1 Tb Harddisk klonen naar een 500 Gb Samsung EVO 860 SSD
Daarvoor downloaden we het gratis kloonsoftware programma: Samsung Data Migration
Software, versie 4.0
van de navolgende website:

LINK - Samsung Data Migration Software 4.0 for Consumer SSD

Klik binnen de link hierboven nadien op:

- Samsung Data Migration Software for Consumer SSD (11)
- Data Migration Software, Version 4.0 , 60.4 MB, Download


Na het downloaden en installeren van de software verschijnt het navolgende
pictogram op uw bureaublad:


Probleem
Het programma is goed en wel aan het klonen en na ca. 1 tot 2 minuten
gaat het mis. Het klonen stopt en het programma komt met de navolgende
mededeling:

The Data Migration function has been interrupted for an unkown reason.
Mogelijke oorzaak
De ervaring leert, dat een dergelijke fout meestal wordt veroorzaakt doordat
de bronschijf, in dit geval de 1 Tb harddisk, fysieke fouten bevat en dat deze
harddiskfout of fouten eerst dienen te worden gerepareerd.

Oplossing
We gaan schijfstation C: controleren op mogelijke aanwezige fysieke fouten.
Dit kunt U alsvolgt doen

- Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + E
- Klik met de rechter-muisknop op schijfstation C:
- Kies uit het menu: Eigenschappen
- Klik bovenaan op het tabblad: Extra
- Klik op de knop: Controleren

Nu kunnen er in de praktijk 2 dingen gebeuren:
A.
Windows 10 constateert inderdaad WEL fouten op de bron schijf en zal deze fouten
gaan repareren. Daarna lukt het klonen...
Lees nu verder hieronder bij: Oplossing 1

B.
Windows 10 constateert GEEN fouten op de bron schijf, maar het klonen
lukt daarna nog steeds niet!!! De Samsung Data Migration Software
komt opnieuw met de foutmelding:
The Data Migration funtion has been interrupted for an unknown reason
Lees nu verder hieronder bij: Oplossing 2


Oplossing 1
Het vermoeden blijkt juist te zijn, schijfstation C: bevat inderdaad fouten.
De navolgende melding veschijnt:
Schijfstation C: wordt opnieuw gescant ...
Binnen Windows 10 kan de schijf niet worden hersteld.
Klik op: Nu opnieuw opstarten en herstellen
om de schijf buiten Windows 10 om te herstellen...
De computer start opnieuw op en start met controleren van schijfstation C: ...
Dit proces van de schijf controleren neemt enige tijd in beslag.
Op een gegeven moment lijkt het scanproces te stoppen, de schijffout
is gevonden en wordt de fout op de schijf ook gerepareerd.
Na enkele herstarts, start Windows 10 weer normaal op.

We starten de Samsung kloonsoftware opnieuw en klonen opnieuw...
Het klonen van schijfstation C: naar de nieuwe SSD verloopt nu probleemloos.
Probleem opgelost en de 1 Tb schijf C: is na enige tijd gekloond naar de nieuwe 500 Gb SSD.Oplossing 2
De Windows 10 software zegt dat de BRON-schijf geen fouten bevat, bij een snelle controle.
De Samsung Data Migration Software zegt dat het klonen niet lukt wegens onbekende reden.

De ervaring leert dat de schijf dan toch WEL fouten moet bevatten.
We gaan nu een meer uitgebreide schijfcontrole uitvoeren.
Wat we toen gedaan hebben was het volgende:

Stap 1
1. Maak eerst een backup van alle belangrijke data op de computer, op een externe schijf.
2. Nadat U een extene backup heeft gemaakt, ga door naar Stap 2 hieronder ...

Stap 2
1. Klik met de rechter muisknop op de Windows 10 Start-knop
2. Kies uit het menu: Windows PowerShell (Admin)
3. Klik op: Ja
4. U ziet nu een blauw scherm met een DOS-achtige interface
Typ nu in:

chkdsk  C:  /F

Windows 10 komt met de melding:
Cannot lock current drive
en vraagt of U de schijfcontrole van schijf C: wilt uitvoeren
na een herstart van Windows, typ in 'Y' ( = Ja )
Sluit Windows 10 af en herstart de computer.
Windows 10 gaat nu een uitgebreide schijfcontrole op schijfstation
C: uitvoeren.
Nadat deze schijfcontrole was uitgevoerd werd Windows 10 opgestart
en toen kon de Samsung Data Migration Software schijf C: WEL klonen,
zonder problemen en foutmeldingen.
Probleem opgelost, klonen gelukt.Links naar meer informatie
The Data Migration function has been interrupted for an unkown reason
LINK - SSD data migration interrupted for 'unknown reason', dwells at 99%
LINK - Samsung Data Migration Cloning Failed, How to Fix It?
LINK - Samsung Data Migration Fails at 99%