Gerelateerd - Word Macro's uitschakelen
Gerelateerd - Ransomware
Gerelateerd - Valse e-mail, nepmail, phishing
Macro's :
Macro's automatiseren veelgebruikte taken. Veel macro's worden gemaakt met VBA
en worden geschreven door softwareontwikkelaars. Sommige macro's vormen echter
een beveiligingsrisico. Een persoon met kwade bedoelingen kan een vernietigende
macro invoegen in een document of bestand, die zich als een virus op uw computer
kan verspreiden.
Voorbeelden hiervan zijn sommige ransomware programma's die zich activeren via
macro's in Word-bestanden welke worden verstuurd in bijlages in e-mail berichten.
Gebruikt U geen macro's in Word, schakel deze dan standaard uit in Word uit
veiligheidsoverweging en i.v.m. mogelijke ransomware.
Lees hieronder meer ...


Nieuws :
LINK - Macro's worden grotere dreiging dan Flash Player
LINK - Grootschalige aanval via macro's verspreidt ransomware

Ransomware en macro's :
LINK - Microsoft Malware Protection Center : Locky malware, lucky to avoid it
LINK - Microsoft Malware Protection Center : Ransomware

Microsoft : MS Word macro's uitschakelen :
LINK - Microsoft : Disable all except digitally signed macros in Microsoft Word
LINK - Microsoft : Schakel alle behalve digitaal ondertekende macro's uit in Microsoft Word

Macro's uitschakelen in Office 2007 :
LINK - Macro's in Office-documenten in- of uitschakelen

Macro's uitschakelen in Office 2010, 2013 en 2016 :
LINK - Macro's in Office-bestanden in- of uitschakelen

Word 2003 :
Kies in Word 2003:
Menukeuze: Extra
Menukeuze: Opties...
Tabblad: Beveiliging
Rechts onderaan: Macrobeveiliging...
Kies de bovenste keuze: Erg hoog

Excel 2007 :
LINK - Beveiligingsinstellingen voor macro's wijzigen in Excel

Word 2010 :
Macro's uitschakelen in Word 2010:
1. Kies bovenaan het tabblad: Bestand
2. Aan de linker zijde de op 1 na onderste menukeuze: Opties...
3. Kies aan de linkerzijde onderaan: Vertrouwenscentrum
4. Kies rechts onderaan: Instellingen voor het Vertrouwenscentrum...
5. Kies in linker menu: Instellingen voor macro's
6.Kies aan de rechterzijde de door U gewenste keuze
7.Aanbeveling van Microsoft: kies de 3e keuze, Alle macro's uitschakelen behalve macro's die digitaal ondertekend zijn
   Voor meer info, zie de link hieronder.
LINK - Microsoft : Disable all except digitally signed macros in Microsoft Word
LINK - Microsoft : Schakel alle behalve digitaal ondertekende macro's uit in Microsoft Word

Excel 2010 :
LINK - Beveiligingsinstellingen voor macro's wijzigen in Excel

Access 2013 :
LINK - Sandbox-modus in- of uitschakelen om macro's uit te schakelen

Office Mac 2011 :
LINK - Macro's in- of uitschakelen
LINK - Een macro maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen

Outlook 2016 voor Mac :
LINK - Kan ik inschakelen of uitschakelen van macro's in Outlook 2016 voor Mac?