Gerelateerd - IPv6
Gerelateerd - IP-Adres wijzigen van computer
Gerelateerd - IP-Adres van uw router
Gerelateerd - Routers
Gerelateerd - Tracert

IP-adres :
LINK - IP-adres ( uitleg op Wikipedia )
VIDEO - IP Address - IPv4 vs IPv6 Tutorial

Welk lokaal IP-adres en Wereldwijd IP-adres heeft mijn computer ?
Samengevat: Elke computer heeft te maken met 2 IP-adressen;
1. Een Lokaal IP-adres ( verkregen van uw router thuis / op het werk )
2. Een IP-adres op Internet welke U heeft verkregen van uw Internet-toegangs-provider.

Een korte uitleg:

1. Lokaal IP-adres
Uw computer heeft een lokaal IP-adres. Dit het IP-adres welke uw computer
heeft verkregen van uw router ( thuis in de meterkast ). M.b.v. dit IP-adres is uw computer
lokaal vindbaar binnen uw eigen lokale netwerk ( thuis ) en kan uw computer communiceren
met de router ( thuis ) en met alle andere apparaten welke zich achter deze zelfde router
bevinden ( thuis ). Dit IP-adres heeft het kenmerk: 192.168.xxx.yyy
xxx = het nummer van het 'Vijvertje' waarin de router zit en nummers uitdeelt aan alle apparaten
        welke zich achter de router bevinden ( uw computer, laptop, smartphone, tablet, printer etc. )
yyy = het nummer welke de router aan uw computer heeft uitgedeeld.

Het lokale IP-adres welke uw computer van de router heeft gekregen kunt U alsvolgt opvragen:
A. Klik met de rechter muisknop op de Windows 10 Startknop
B. Kies uit het menu: Windows PowerShell
C. Typ in het commando: ipconfig en druk op de Enter-toets.
D. Het IP-adres van uw computer zijn de cijfers achter het woord: IPv4 Address
E. Het IP-adres van uw router (thuis) zijn de cijfers achter het woord: Default Gateway

2. Uw Internet IP-adres
Daarnaast heeft U ook een uniek IP-adres verkregen van uw Internet-provider.
Via dit IP-adres bent U wereldwijd traceerbaar.
Via dit IP-adres kan uw router communiceren met de buitenwereld, zeg maar het internet.
Het IP-adres ( versie 4 ) welke U van uw Internet-provider heeft verkregen bestaat uit
4 groepen van 3 cijfer. Het IP-adres welke U van uw Internet-provider heeft verkregen,
kunt U opvragen via o.a. de navolgende link:

LINK - Watismijnip.nl ( mijn ip-adres op internet en mijn internet-provider ? )


Het grote IPv4 probleem en onze toekomst met IPv6
De uitvinder van het wereldwijde Internet kon destijds niet voorzien dat het zo'n vaart
zou lopen en heeft een cruciale ontwerp-fout gemaakt. Met de IPv4 adressen kunnen slechts
ruwweg 4 miljard combinaties worden gemaakt en deze waren al in 2012 op.
We hebben veel meer IP-adressen nodig. Deze fout moet/mag de wereld nooit meer
maken en de (toekomstige) opvolger van IPv4 wordt IPv6. Met IPv6 beschikt elke aardbewoner
over vele duizenden IP-adressen. Elke apparaat ( auto, smartphone, koelkast, wasmachine,
camera, elk electronica apparaat wat U koopt etc. etc.) heeft straks een uniek ip-adres.IANA.org ( Internet Assigned Numbers Authority )
LINK - iana.org
LINK - iana.org , about us
LINK - Number Resources - IP Address Allocations
LINK - Abuse Issues - Overview ( Does it look like we're attacking you? )
LINK - Abuse Issues and IP Addresses
LINK - Domain Name Services
LINK - Root Zone Database ( Wereldwijd alle .Domeinnaam-extenties )
LINK - Protocol Registries

Wat is mijn eigen IP-adres op internet :
LINK - Wat is mijn IP-adres op internet?
LINK - Myip.nl
LINK - IP2Location
LINK - ForMyIP.com
LINK - Show IP
LINK - IP Location
LINK - IP Tracker Online
LINK - Test uw eigen IPv6 verbinding ...
LINK - Microsoft : Problemen met netwerkverbindingen in Windows 10 oplossen


Software ( Scanner voor analyseren LAN ) :
LINK - Advanced IP Scanner ( info van Appvisor )
LINK - Advanced IP Scanner
LINK - Advanced IP Scanner

Wie is de eigenaar van een IP-adres :
LINK - WHOISIP
LINK - IP Tracker
LINK - Trace IP adres
LINK - IPaddressDen
LINK - IP Info DB
LINK - IP Lookup
LINK - Locatie IP-adres zoeken
LINK - Met een IP adres tracker kun je een IP adres achterhalen
LINK - IP-adres achterhalen en de verzender van e-mail traceren
LINK - Meer over IP-adressen: ipaddress.SearchingWW.com

Geo Locatie van een IP-adres :
LINK - Geo IP Tool
LINK - Geo Map Lookup
LINK - IP Locator, by Country
LINK - IP 2 Nation
LINK - IP 2 Location ( Block Visitors by Country Using Firewall )

IP Databases :
LINK - IP Address Geolocation Online Service
LINK - IP Database Downloads
LINK - IP Database ( Donationware )

Port Scanner :
LINK - Port Scanner


Lokaal IP-adres en IP-adres van uw Internet Service Provider :
1. Uw computer heeft lokaal een ip-adres ontvangen van uw router. Via dit lokale IP-adres communiceert
uw computer met uw router en alle andere apparaten welke met uw router zijn verbonden, bedraad
of draadloos.
2. U heeft van uw Internet Service Provider ( dienstaanbieder ) een IP-adres ontvangen. Via dit
IP-adres communiceert uw router richting het internet en bent U op internet uniek identificeerbaar.

Uw router communiceert dus intern (lokaal) met alle achterliggende apparaten en extern met het internet.
Alle communicatie verloopt dus via uw router, lokaal bedraad of lokaal via wi-fi met alle achterliggende
apparaten en naar buiten toe richting internet, via het IP-adres van uw Internet Service Provider.Lokale IP-adres van uw computer/notebook en uw router (thuis / werk ) :
Welk IP-adres heeft uw computer gekregen van uw router en wat is het IP-adres van uw router?
Dit kunt U alsvolgt achterhalen in Windows 10 :

Methode 1 :
1. Klik met de rechter muisknop op de Start-knop.
2. Kies met de linker-muisknop uit het menu: Opdrachtprompt (Administrator ) of Windows PowerShell (Admin)
3. Typ in: ipconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw computer is het adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . .
5. Het IP-adres van uw router is het adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . .

Zie de 2 afbeeldingen hieronder ( Windows 10 ) :

Methode 2 :
Dit kunt ook U alsvolgt achterhalen in Windows 10 en andere Windows-versies :

1. Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + R
2. Typ in: cmd en druk daarna op de Enter-toets
3. U krijgt een zwart DOS-venster te zien
4. Typ in: msconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw router is het adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . .
5. Het IP-adres van uw computer is het adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . .


IP Blokken per land :
LINK - Country IP Blocks
LINK - List of countries by IPv4 address allocation
LINK - IP Address Ranges by Country
LINK - Generating country IP ranges lists

IP-Adressen blokkeren van bepaalde landen :
IP-adressen blokkeren van bepaalde landen welke ransomware
aanvallen uitvoeren of van waaruit hackers mogelijk opereren ...

LINK - Block Visitors by Country Using Firewall
LINK - Buitenlandse IP adressen blokkeren
LINK - How to Block Entire Countries from Accessing Your Website
LINK - 8 Ways to Block Visitors to Your Website by Country
LINK - How to Block Traffic by Country in the CSF Firewall
LINK - Block the IP of the selected country in Firewall
LINK - Relatively easy way to block all traffic from a specific country?
LINK - Block Access by Country
LINK - Block a country from your site using htaccess

Wifi IP-adres probleem :
LINK - Wi-Fi heeft geen geldige IP-configuratie - Windows 10
LINK - Wi-Fi heeft geen geldige IP-configuratie - Windows 10 laptop
LINK - Wifi heeft geen geldige ip configuratie windows 10
LINK - Wifi heeft geldige IP configuratie
LINK - Wi-Fi heeft geen geldige ip configuratie - Windows 8.1

IP adres uitleg :
LINK - IP adres uitleg
LINK - DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ( uitleg op Wikipedia )
LINK - Wat is een DHCP server?

Een korte uitleg over IP-adressen :
KPN, Ziggo, Vodafone, Tele2, Caiway etc. zijn Internet Service Providers die hun klanten toegang
tot internet leveren.
U heeft van uw ISP ( = Internet Service Provider ) een modem(router) in bruikleen ontvangen met daaraan gekoppeld
een uniek IP-adres. Via dit IP-adres kunt U communiceren op internet en is uw modem(router) uniek identificeerbaar.
op internet. Hiermee bent U thuis dus ook uniek identificeerbaar op internet.
Dit kan:
1. een pstn analoog-modem zijn met een ingebouwde router (bijv. een Experiabox)
2. een isdn-modem zijn met ingebouwde router (bijv. een Experiabox)
3. een kabelmodem zijn met een ingebouwde router
4. een glasvezelmodem zijn
5. een glasvezelmodem zijn met een ingebouwde router

Via sites als www.watismijnip.nl kunt U uw eigen ip-adres opvragen. Dit ip-adres geldt als een ip-adres
waarmee uw modem(router) naar buiten toe ( het internet ) communiceert.
De modem(router) welke U van uw internet-provider heeft ontvangen, heeft vandaag de dag vaak een 2 of 4 poorts
ingebouwde switch en deze router deelt zelf intern in uw eigen netwerk thuis ook ip-adressen uit aan alle
apparaten bij U thuis, bedraad en draadloos. Hierbij beginnen de ip-adressen bij U thuis vaak met:
192.168.xxx.yyy Het derde cijfer ( xxx ) is altijd voor alle apparaten welke de router aanstuurt het zelfde.
Vaak is dit het cijfer: 0 of 1 of 2 of 3 of 4 . Het laatste cijfer ( yyy ) MOET voor elk aangesloten apparaat thuis
verschillend zijn! De router zelf heeft hierbij vaak als yyy het cijfer 1 of 254 . De router zelf is de gateway, d.w.z.
de weg naar buiten toe voor elk aangesloten apparaat bij U thuis. Computers en printers bij U thuis
communiceren met elkaar via de router. Wilt U met een computer internetten, dan communiceert uw
computer met de router en uw router communiceert met een ander router bij uw Internet Service Provider.
Deze router communiceert weer met andere routers en servers elders op internet. Op een server op internet staan
de websites. Over de hele wereld verspreid staan miljoenen servers die via routers ( d.m.v. ip-adressen ) met
elkaar communiceren. Dat is het internet. Vallen er ergens op de wereld een stel routers/servers uit dan blijft
de rest gewoon in tact. Een datacenter is een gebouw vol met servers en routers welke op afstand worden aangestuurd.
Klikt U met de rechter muis-knop op Start, Uitvoeren, dan intypen: CMD en dan op de enter-toets drukken,
dan komt U in de Opdrachtprompt terecht. Typt U daarin in: ipconfig en dan de enter-toets, dan ziet U het ip-adres
van uw eigen computer, welke uw computer van uw router heeft gekregen en het ip-adres van de Default Gateway,
dit is het ip-adres van uw router zelf.
Typt U het ip-adres van uw router in, in de adresbalk van uw browser ( Chrome, Edge, Firefox of IE11 ), dan komt U
in het menu terecht van uw router.
Alles op internet werkt via ip-adressen, zoals een bank werkt met bankrekeningnummers.

LINK - Switch
LINK - IP-adres van uw router

IP-adres verkregen via DHCP :
VIDEO - Automatic IP Address Assignment: How DHCP Works
VIDEO - DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Het IP-adres opvragen van uw netwerk-printer :
Het IP-adres van uw netwerk-printer kunt U opvragen via:

1. het menu van de printer zelf, staat vermeld in het display
2. door een (netwerk) configuratiepagina af te drukken via het menu van uw netwerkprinter
    Hierop staat het actuele ip-adres vermeld welke uw printer heeft ontvangen van uw router ( DHCP )
    en/of staat de hostnaam vermeld waarmee uw printer indentificeerbaar is.
    Het kan ook zijn dat uw printer een handmatig ingesteld ip-adres heeft.

Weet U eenmaal het ip-adres van uw printer, dan kunt U het menu van de printer ook
benaderen door het ip-adres van uw printer in te typen in de adresbalk van uw webbrowser
Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox of Microsoft Edge. U kunt dan ook op deze
wijze de instellingen van uw printer wijzigen.
N.B. Het zelfde geldt ook voor andere apparaten in uw netwerk, bijvoorbeeld uw router.
Typ het ip-adres van uw router in, in de adresbalk van uw webbrowser ( Chrome, Firefox, Edge of IE11 )
en u kunt op deze wijze de instellingen van uw router wijzigen.

IP-adres conflicten :
In een thuis-situatie:
1. Zet de router en alle apparaten welke draadloos of met een draad zijn verbonden met de router uit.
    Dus uitzetten : de router, alle computers, alle netwerkprinters, laptops, tablets, smartphones etc.
2. Wacht een minuut
3. Zet de router aan en zet daarna één voor één alle apparaten weer aan.
    Bij veel mensen thuis bevindt de router zich in de meterkast, achter de tv of bank of in het kastje onder de tv.

FOTO - Experiabox ( van de KPN )
FOTO - KPN Router
FOTO - ZIGGO Router
FOTO - Vodafone Router
FOTO - Tele2 Router
FOTO - T-Mobile Router
FOTO - Online Router
FOTO - Caiway Router

LINK - IP Conflicten oplossen
LINK - Het oplossen van IP-adresconflicten
LINK - Fix duplicate IP address conflicts on a DHCP network
LINK - What is an IP Address conflict
LINK - How to Fix an IP Address conflicts
LINK - IP conflict
LINK - Oplossingen bij geen internet verbinding

Een vast IP adres instellen :
LINK - Vast IP adres instellen
LINK - Vast of dynamisch IP adres?

Handmatig het IP-adres van uw computer instellen :
LINK - IP-adres wijzigen

IPv4
LINK - Internet Protocol versie 4
LINK - IPv4
LINK - IPv4 - Overview
LINK - IPv4
LINK - TCP/IP opnieuw instellen met behulp van het hulpprogramma NetShell

IPV6 : Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan
LINK - Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan
LINK - IPv6 for Microsoft Windows: Frequently Asked Questions


Router IP-adres :
Routers ( bij mensen thuis ) hebben vaak één van de navolgende interne lokale IP-adressen:

192.168.2.254
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.4.1
192.168.16.1
192.168.16.254
10.0.0.138

Een zeer belangrijk kenmerk/eigenschap van een router is, dat een router zelf intern lokaal ip-nummers uitdeelt
aan alle achterliggende apparaten in uw eigen netwerk thuis. De eerste twee cijfers zijn heel vaakbij velen thuis: 192.186.
Belangrijk is het laatste cijfer, dit is vaak: 1, 138 of 254 voor een router en is vaak het laagste of hoogste nummer, van 0 t/m 254
Dit is het nummer van de router zelf! De eerste 2 nummers zijn bij vrijwel iedereen thuis hetzelfde: 192.168
Een router heeft als vierde cijfer dus vaak zelf nummer 1 of 254. Computers, tablets, smartphones en printers hebben
vaak als vierde cijfer een nummer ergens tussen 2 en 253. De router bepaalt normaliter middels DHCP wie welk
nummer krijgt, tenzij U zelf handmatig vaste ip-nummers toebedeeld aan de aangesloten printers en computers.
Het 3e cijfers is wel belangrijk: Het 3e en op één na laatste cijfer is het nummertje van "het vijvertje" waarin de router
zelf zit en ip-adressen staat uit te delen aan alle achterliggende apparaten ( pc's, notebooks, printers, mobieltjes enz ).
Het derde cijfer is voor elk aangesloten apparaat bij U thuis dus normaliter ook hetzelfde. Is dit niet het geval dan zit
dit apparaat in een "ander vijvertje" en kan het niet communiceren met andere apparaten bij U thuis.
Apparaten die met elkaar willen communiceren dienen wel in hetzelfde "vijvertje" te zitten ( 3e cijfer moet hetzelfde zijn ).
Het 4e getal uit het ip-adres zijn de door de router uitgedeelde ip-nummers aan alle achterliggende apparaten.
Dit 4e getal van het ip-adres ( tussen 1 en 254 ) MOET voor elk apparaat verschillend zijn, anders heeft U een IP-conflict.
binnen het betreffende netwerk.
Voor de router zelf en voor alle achterliggende apparaten is het 3e cijfer dus altijd hetzelfde: 0, 1, 2, of 16.
In dit "vijvertje" deelt de router nummers uit ( het 4e nummer), variërend van bijv. 1 t/m 253, wanneer de router
zelf het cijfer 254 heeft als 4e cijfer in het ip-adres.

Voorbeeld: Heeft de router als 4e cijfer: 1, dan begint de router bij alle achterliggende apparaten nummers uit te delen
als 4e cijfer vanaf bijvoorbeeld nummer: 10, 11, 12 enz. of bij 100, 101, 102 enz.

Voorbeeld: Heeft de router als 4e cijfer: 254, dan begint de router bij alle achterliggende apparaten nummers uit te delen
als 4e cijfer vanaf bijvoorbeeld nummer: 1, 2, 3 enz. t/m 253

Plaatst U een router 1 achter een andere router 2, zorg er dan voor dat het op één na laatste cijfer verschilt van beide routers,
zodat beide routers een "eigen vijvertje" hebben waarin ze elk ip-adressen kunnen uitdelen aan hun eigen achterliggende
apparaten, als 4e cijfer, ( aan pc's, notebooks, printers, mobieltjes enz. ). Dan hebben beide routers ook nooit "ruzie" met elkaar.
Koppelt U 2 routers achter elkaar en beide routers hebben de eerste 3 ip-nummers hetzelfde ( bijv. 192.168.1.xxx )
dan hebben ze "ruzie" met elkaar en zal de router welke het eerste aangezet wordt ip-adressen uitdelen aan alle achterliggende
apparaten en als deze router GEEN internet-signaal ontvangt vanuit "de voorkant van zichzelf", dan hebben alle achterliggende
apparaten geen internet meer! Dus: plaatst U 2 routers achter elkaar thuis, zorg er dan voor dat de eerste 2 nummers zijn: 192.168
en dat het 3e nummer verschilt, bij beide routers. De eerste router bijv. nummer : 1 en de 2e router bijv. nummer : 2 of 3 of 4
Veel routers die door internet-access providers worden geleverd hebben vaak als 3e getal nummer: 0,1,2 of 16

Uw computer of uw notebook heeft vaak één van de navolgende interne lokale IP-adressen,
verkregen van uw router, waarbij "xxx" een getal kan zijn tussen 1 en 254

192.168.0.xxx
192.168.1.xxx
192.168.2.xxx
192.168.3.xxx
192.168.4.xxx
10.0.0.xxx


IP-adres van :
LINK - Het IP-adres van uw computer zoeken
LINK - Problemen met netwerkprinters oplossen
LINK - Wat is mijn IP-adres en hoe meer informatie verkrijgen met Windows?

Handmatig het IP-adres wijzigen van uw computer :
LINK - TCP/IP-instellingen wijzigen

Welk IP-adres heeft uw computer gekregen van uw router? Dit kunt U alsvolgt achterhalen:
1. Klik met de rechter-muisknop op de Start-knop, links onderaan op uw taakbalk.
2. Kies met de linker-muisknop uit het menu: Opdrachtprompt (Administrator ) of: Windows PowerShell (Admin)
    Er opent zich een nieuw Windows met een zwarte of een blauwe achtergrond.
3. Typ in: ipconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw computer is het ip-adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . . :
5. Het IP-adres van uw router is het ip-adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . . :
    TIP 1 : Typ in: ipconfig/all en druk op de Enter-toets, dan ziet U aanvullende extra informatie.
    TIP 2 : Typt U nadien het IP-adres van uw router in, in de adresbalk uw internet-browser ( Edge, Google
    Chrome, Mozilla Firefox of IE 11), dan komt U in het softwaremenu van uw router terecht. Daarin kunt allerlei
    instellingen van uw router wijzigen, zoals uw draadloze router-wachtwoord en de SSID-naam van de router.

Heeft U geen internet-verbinding, lees dan verder...
6. Staat er achter het woord: Default Gateway . . . : niets, dan heeft uw computer geen verbinding met
    uw lokale router. Ga dan verder naar stap 7 hieronder.
7. U heeft geen verbinding met internet en achter Default Gateway . . . : staat geen ip-adres , probeer dan het volgende:
8. Typ in: ipconfig/release en druk op Enter
9. Typ in: ipconfig/renew en druk op Enter
10. Start uw computer opnieuw op en probeer of U nu wel een verbinding heeft met internet.


Een nieuw IP adres opvragen van de router/modem
Windows 10:
A: De korte variant ( dit is soms al voldoende )
1. Links onder op uw bureaublad ziet U de Start-knop.
2. Rechts van de Start-knop ziet U een vergrootglas ( = Zoeken in Windows )
3. Klik met de linker-muisknop op het vergrootglas en typ daarna onderaan in het zoekvlak in:CMD
4. U ziet nu bovenaan: Opdrachtprompt
5. Klik met uw rechter-muisknop bovenaan op de Opdrachtprompt en kies Als Administrator uitvoeren
6. In het zwarte venster typt U de volgende commando's in:
a. Typ ipconfig /release en druk op Enter
b. Typ ipconfig /renew en druk op Enter
7. Start de computer opnieuw op

B: De uitgebreide variant ( als bovenstaande niet werkt, probeer dan deze variant )
Volg deze stappen:
1. Links onder op uw bureaublad ziet U de Start-knop.
2. Rechts van de Start-knop ziet U een vergrootglas ( = Zoeken in Windows )
3. Klik met de linker-muisknop op het vergrootglas en typ daarna onderaan in het zoekvlak in:CMD
4. U ziet nu bovenaan: Opdrachtprompt
5. Klik met uw rechter-muisknop bovenaan op de Opdrachtprompt en kies Als Administrator uitvoeren
6. In het zwarte venster typt U de volgende commando's in:
a. Typ netsh winsock reset en druk op Enter
b. Typ netsh int ip reset en druk op Enter
c. Typ ipconfig /release en druk op Enter
d. Typ ipconfig /renew en druk op Enter
e. Typ ipconfig /flushdns en druk op Enter
7. Start de computer opnieuw op

Welke IP-adres heeft uw router en welk IP-adres heeft uw computer gekregen van uw router?
"Aan de buitenkant" heeft uw router van uw Internet Service Provider een IP-adres
gekregen, waarmee U uniek identificeerbaar bent en U communiceert op het internet.
Dit IP-adres is bijvoorbeeld opvraagbaar via de website: www.watismijnip.nl
"Aan de binnenkant" deelt uw router, binnen het netwerk bij U thuis, zelf IP-adressen uit.
Voorbeeld: Uw router heeft (aan de buitenkant) op internet bijvoorbeeld IP-adres: 34.132.78.159
en aan de binnenkant heeft uw router bijvoorbeeld zelf het IP-adres: 192.168.1.1 waarbij
uw router zelf nummertje 1 heeft ( het laatste cijfer .1 ) en zelf IP-nummers uit deelt vanaf
bijvoorbeeld nummer 10 en oplopend, aan alle apparaten bij U thuis. Uw computer krijgt
van de router, bijvoorbeeld IP-adres: 192.168.1.10 en uw tablet: 192.168.1.11 enz.
Uw computer ( IP: 192.168.1.10 ) communiceert via uw router ( IP: 192.168.1.1 ) richting het internet
via IP-nummer: 34.132.78.159 met de rest van de wereld.
(N.B. Experiabox routers van de KPN hebben vaak zelf het IP-adres: 192.168.2.254 )

Welk IP-adres heeft uw computer gekregen van uw router? Dit kunt U alsvolgt achterhalen:
1. Klik met de rechter muisknop op de Start-knop.
2. Kies met de linker-muisknop uit het menu: Opdrachtprompt (Administrator ) of: Windows PowerShell (Admin)
3. Typ in: ipconfig en druk daarna op de Enter-toets
4. Het IP-adres van uw computer is het adres wat staat vermeld achter het woord: IPv4 Address . . .
5. Het IP-adres van uw router is het adres wat staat vermeld achter het woord: Default Gateway . . .

Typt U nu in uw internet-browser ( IE11, Edge, Chrome, Firefox ) het IP-adres in van uw router, dan
verschijnt het menu van de router in uw web-browser of U komt aan bij het inlogscherm van uw router.
Voorbeeld: Het interne ip-adres van uw router is: 192.168.1.1 Typ dit adres in de adresbalk van
bijvoorbeeld Google Chrome, dan komt U in het menu-programma van uw router terecht.
Tal van routers zijn echter standaard afgeschermd met een wachtwoord.VIDEO - IP adres van je router achterhalen ( Windows 8 )
VIDEO - Hoe weet je wat het IP adres is van jou router?

Eigenaar van een IP-adres :
LINK - Trace IP adres
LINK - WHOISIP
LINK - IP Tracker
LINK - IP-adres achterhalen en de verzender van e-mail traceren
LINK - Met een IP adres tracker kun je een IP adres achterhalen
LINK - Is het mogelijk adresgegevens te achterhalen via Ipadres?
LINK - IP Adress Guide

Tracert : De IP-adres weg volgen vanaf uw computer naar een willekeurig webadres :
U kunt heel eenvoudig de weg volgen welke uw computer, via een aantal
IP-adressen, stap voor stap aflegt naar een willekeurig webadres op internet,
naar de lokatie waar het webadres is gehost, d.m.v. het dos-commando: tracert
Dit kan heel handig zijn voor als uw internet goed werkt en U toch een specifieke
website niet kunt opvragen. Het is nl. mogelijk dat een bepaald ip-adres de route
welke uw computer aflegt naar een bepaald webadres blokkeert, bijv. door een defecte
router. Neem dan contact op het de eigenaar van het ip-adres dat "de weg" blokkeert
of met uw ISP of Hostingprovider, dat zij e.e.a. gaan uitzoeken.
Steeds meer ondernemers en ook werknemers loggen elders in op internet,
bijvoorbeeld op een administratieprogramma. Het commando 'tracert' kan hierbij
een goede indicatie/analyse geven waar het probleem zich voordoet indien U een
specifieke website niet kunt opvragen en internet verder prima werkt.
Dit kan alsvolgt met het dos-commando: tracert   :

1. Klik rechts naar Start op het vergrootglas ( Zoeken in Windows )
2. typ in: CMD in het witte vak: Zoeken in Windows en druk dan op de enter-toets
3. Typ in het commando: tracert   www.websitenaam.nl
    Voorbeeld: tracert  www.overheid.nl
    Voorbeeld: tracert  000.000.000.000 ( Een willekeurig ip-adres )
4. Het kan even duren, maar uw computer laat nu stap voor stap zien langs welke ip-adressen
    het de weg volgt naar de opgegeven webadres. U kunt dan ook zien waar het eventueel onderweg
    mis gaat en e.e.a. hapert. U ziet dan een sterretje, i.p.v. het aantal milliseconden.

TIP: Typ in: tracert/? voor alle opties van dit programma.

FOTOS - Het Tracert commando van Windows in werking ...

Weet U bij welk ip-adres e.e.a. hapert, dan is de volgende stap om de eigenaar van
dit ip-adres te achterhalen. Zie hiervoor de links hieronder:

U kunt 1 specifieke website niet opvragen ...
Uit de praktijk
De website van www.abnamro.nl is niet opvraagbaar, andere websites wel ...
Mogelijk is er tussen de computer en de betreffende website een verbindingsprobleem.
We proberen via de opdrachtprompt-commando: tracert www.websitenaam.nl
of er inderdaad een verbindingsprobleem is tussen de computer en de betreffende website.
Dit kunt U alsvolgt doen:
- Klik met de rechter-muisknop op de Windows 10 start-knop.
- Kies: Opdrachtprompt of Windows PowerShell (Admin)
- Typ in:

   tracert www.websitenaam.nl

   en druk daarna op de enter-toets
- Uw computer volgt nu de weg vanaf uw computer naar de betreffende website
- Hiermee controleert U of uw computer de betreffende website kan bereiken ...

In het voorbeeld hieronder kon de website van de ABN Amro tijdelijk
vanaf de huidige lokatie niet opgevraagd worden ...

tracert www.abnamro.nlping www.abnamro.nl
lukt dus ook niet ...Wat kunt U zelf hieraan doen?
- U doet niets en wacht af. Dit is overmacht voor U. Mogelijk is het probleem de volgende dag verholpen.
- Contact opnemen met uw Internet-provider met het verzoek of zij de eigenaar van het
  laatst vermelde ip-adres kunnen benaderen met het verzoek het probleem te verhelpen.
- U neemt zelf contact op met de eigenaar van het laatst vermelde ip-adres met het verzoek
  of zij naar het probleem kunnen kijken ...
  Via de navolgende link kunt U de eigenaar van het ip-adres achterhalen en contact opnemen
  met het verzoek het probleem te verhelpen ...

LINK - www.whois.sc


IP-adres, uitleg :
LINK - IP-adres (Wikipedia)
LINK - Range Blocks
LINK - Internet Protocol versie 4
LINK - Internet Protocol versie 6
LINK - IP Country Location - IP Ranges

Windows 7 :
LINK - Zoeken naar het IP-adres van uw pc
LINK - TCP/IP-instellingen wijzigen

IP Scanner :
VIDEO - Advanced IP Scanner Video Review
VIDEO - Advanced IP Scanner - Access PCs in your network
LINK - Advanced IP Scanner - Hou je complete thuisnetwerk in de gaten
LINK - Advanced IP Scanner ( Homepage )
VIDEO - How to scan your network using free tool - Advanced IP Scanner
VIDEO - How to scan your network, find computer's IP, Mac-addresses

IPv6 :
LINK - IPv6 ( Wikipedia )
LINK - IPv6 - veelgestelde vragen
LINK - Test-IPv6.com ( Test uw eigen IPv6 verbinding )
LINK - IPv6-websites.nl
LINK - IPv6 Privacy
LINK - Find IP Address
LINK - Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van IPv6- of onderdelen ervan
LINK - IPv6 for Microsoft Windows: Frequently Asked Questions
LINK - World IPv6 Day and World IPv6 Launch Day
LINK - Google IPv6
LINK - World IPv6 Launch

Printer IP-adres wijzigen ( handmatig een hoger ip-adres toekennen ) :
U kunt thuis veel problemen met uw netwerkprinter voorkomen door uw printer thuis handmatig
een hoger IP-adres te geven.
Via: Zoeken in Windows, CMD ( enter ), ipconfig ( enter ) kunt U het ip-adres opvragen van uw computer thuis.
Via het menu van uw printer kunt U door het afdrukken van een (netwerk) configuratiepagina het ip-adres achterhalen van uw printer.

1. Stel het ip-adres van uw printer handmatig in in het menu van uw netwerkprinter, geef de printer een hoger ip-adres.
2. Zet al uw apparaten, inclusief router en printer, uit thuis en en zet vervolgens eerst uw
printer aan, daarna uw router en daarna alleen uw pc, laat de mobieltjes nog even uit.
3. Installeer via Windows uw printer ( netwerkprinter ) door de printer door Windows te laten zoeken
op basis van het door U in Windows handmatig ingevoerde ip-adres, dat overeenkomt met het ip-adres
dat U voorheen handmatig heeft ingesteld in het menu van de printer. Windows zal op
basis van het door U in Windows handmatig ingevoerde ip-adres de printer gaan zoeken in het
netwerk en de nieuwe printer ook vinden.

Voorbeeld in een typische thuissituatie:
255.255.255.0 = Subnet Mask ( dit is voor alle apparaten thuis hetzelfde )
192.168.1.254 = Default Gateway ( dit is het ip-adres van uw router thuis en is voor alle apparaten thuis hetzelfde)
Uw router begint ip-adressen uit te delen vanaf nummer: 10 ...
Uw computer en mobieltjes en laptops staan ingesteld op basis van DHCP, met andere
woorden: router, ik heb geen ip-adres, geef mij maar een ip-adres dat nog vrij is.

192.168.1.10 = Uw vaste computer
192.168.1.11 = Uw laptop
192.168.1.13 = Mobieltje 1
192.168.1.14 = Uw printer ( uw printer heeft het lage ip-adres 14 )
192.168.1.15 = Mobieltje 2
192.168.1.16 = Tweede laptop thuis
192.168.1.17 = Mobieltje 3
192.168.1.19 = Mobieltje 4
192.168.1.254 = Uw router

Overdag is iedereen weg van huis...
Uw printer staat uit, iedereen komt thuis en U zet 's avonds de printer aan, uw printer wil opnieuw
ip-adres 14 hebben, maar die is helaas al vergeven door de router aan iemand die binnen kwam
lopen met mobieltje 3. De printer stond uit, dus mag de router het ip-adres 14 uitgeven.
Nu heeft U een probleem: niemand kan opeens meer printen thuis...

192.168.1.10 = Uw vaste computer
192.168.1.11 = Uw laptop
192.168.1.13 = Mobieltje 1
192.168.1.14 = Mobieltje 3 ( mobieltje 3 komt thuis, krijgt ip-nummer 14, de printer stond uit )
192.168.1.14 = Uw printer ( wordt aangezet en had ip-adres 14 en heeft nu een ZBT( met mobieltje 3 )
192.168.1.15 = Mobieltje 2
192.168.1.16 = Tweede laptop thuis
192.168.1.18 = Mobieltje 4
192.168.1.254 = Uw router

Oplossing: Geef, via het menu op de printer, de printer een handmatig hoger ip-adres dat bijvoorbeeld
20 of 30 cijfers hoger ligt. Zet de router en printer en andere apparaten thuis even uit en zet daarna
de printer, dan de router en dan uw computer aan en voeg een nieuwe printer toe aan windows.
Kies voor netwerkprinter en laat Windows de printer zoeken door in Windows handmatig het
ip-adres van de printer in te vullen en Windows daarna te laten zoeken op basis van het door U
ingevulde hogere ip-adres, dat overeenkomt met het hogere ip-adres dat U voorheen handmatig heeft
toegekend aan de printer, via het menu van de printer.
U kunt via het menu op uw printer een (netwerk) configuratiepagina afdrukken. U kunt dan precies
zien welk ip-adres uw printer in de nieuwe situatie heeft.

Stel U geeft de printer, handmatig via het menu in de printer, de printer het ip-adres: 192.168.1.49
De nieuwe thuissituatie wordt nu :
255.255.255.0 = Subnet Mask ( dit is voor alle apparaten thuis hetzelfde )
192.168.1.254 = Default Gateway ( dit is het ip-adres van uw router thuis en is voor alle apparaten thuis hetzelfde)

192.168.1.10 = Uw vaste computer
192.168.1.11 = Uw laptop
192.168.1.12 = Mobieltje 1
192.168.1.13 = Mobieltje 2
192.168.1.14 = Tweede laptop thuis
192.168.1.17 = Mobieltje 3
192.168.1.19 = Mobieltje 4
192.168.1.49 = Uw printer ( uw printer heeft nu een veel hoger ip-adres: 49 )
192.168.1.254 = Uw router

Omdat uw printer nu een veel hoger ip-adres heeft, is de kans vele malen kleiner dat uw printer nog een
ZBT( krijgt met andere apparaten thuis. Let wel: in de toekomst krijgen veel meer apparaten bij
U thuis een ip-adres toebedeeld van de router, bijvoorbeeld uw tv, uw tablet, uw wasmachine,
uw koelkast, uw rolluiken etc.
Google op: printer ip adres wijzigen of printer ip adres veranderen, voor meer info

VIDEO - Printer: Vast IP-adres toewijzen
LINK - IP-adres toewijzen


IP-adres video's :
VIDEO - Wijzigen van IP-adres in Windows 7
VIDEO - PC instellen op vast ip-adres in Windows 7
VIDEO - Vast IP adres instellen in Windows 7
VIDEO - Hoe verander ik mijn ip adres met router [ in 3 stappen ]
VIDEO - Hoe weet je wat het IP adres is van jou router?
VIDEO - plaats achterhalen met iemands ip cmd
VIDEO - Hoe kom je achter het IP adres van een website met CMD?
VIDEO - Static IP in Windows 7


Find IP Address (Engels) :
LINK - IP Information
LINK - IP Address
LINK - IP Address Locator
LINK - IP Blacklist Lookup
LINK - IP Tools
LINK - IP Country
LINK - IP Neighbors
LINK - Country Range
LINK - Domain Name Check
LINK - Hide My IP
LINK - IP Questions


Ongeldig IP-adres, geen geldige IP-configuratie :
Mogelijke oplossing
- Sluit alle programma's
- Druk op: WindowsToets  +  X of klik met de rechter-muisknop op de Windows start-knop,
  links onder op de taakbalk.
- Kies uit het menu: Windows PowerShell ( Admin ) ( of: Opdrachtprompt (Admin)
- Typ nu achtereenvolgens de navolgende 4 regels in, waarbij U elke regel afsluit
  door op de enter-toets te drukken

netsh.exe winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
netsh int ipv6 reset reset.log
shutdown -r -t 0 -f

Bij het uitvoeren van de 4e regel hierboven wordt de computer opnieuw opgestart.
Daarna is het probleem mogelijk verholpen.

Windows 10
LINK - Wi-Fi heeft geen geldige IP-configuratie - Windows 10
LINK - Draadloze netwerkverbinding heeft geen geldige IP-configuratie
LINK - geen geldige IP configuratie

Windows 8.x
LINK - Wifi heeft geen geldige ip configuratie

Windows 7
LINK - ik heb geen internet, foutmelding: ongeldig ip-configuratie

Overige
LINK - Ziggo : Wifi heeft geen geldige IP configuratie
LINK - Onbekend Netwerk / Ongeldig IP adres


IP-adres (Engels) :
VIDEO - How to find the IP address of your computer and router
VIDEO - How do I find my ip address?
VIDEO - How to change your IP address in Windows 10
VIDEO - Windows 7 Manual TCP/IP Configuration
VIDEO - Changing IP Address on Windows 7
VIDEO - How To Change Your IP Address In Windows 7
VIDEO - Change IP Address with a Router
VIDEO - Static IP in Windows 7
VIDEO - How To Make A Static IP Addres Step-by-Step
VIDEO - IP Addressing and How it Works
VIDEO - IPv4 Classful Addresses
VIDEO - IPv4 - Basic Subnetting - Part 1 of 2
VIDEO - IPv4 - Basic Subnetting - Part 2 of 2
VIDEO - IP Addresses and Subnetting (Complete)
VIDEO - What is the subnet? Easy Solution
VIDEO - Subnetting in 6 easy steps - part 1
VIDEO - Subnetting in 6 easy steps - part 2
VIDEO - TCP/IP and Subnet Masking
VIDEO - Trace an IP Address To A Location
VIDEO - How To Get Anybody's IP Address
VIDEO - How to get somebody's IP Address [EASY]
VIDEO - How to get IP adress and track it the easy way
VIDEO - How to get someones ip address from an embedded image
VIDEO - How to Find ip address on skype and facebook
VIDEO - Facebook: How to find IP address of a facebook user
VIDEO - How to find location of a Facebook User
VIDEO - Tracking or Tracing Facebook Friend location by IP address
VIDEO - Understanding Switches
VIDEO - Automatic IP Address Assignment: How DHCP Works

IP Locatie :
LINK - TCP IP Utils
LINK - IP Location

Vragen en antwoorden :
IP Tools :
LINK - Trace Email Source
LINK - Proxy Check
LINK - Subnet Calculator
IP Artikelen :
LINK - What is an IP Address?
LINK - What is a Subnet Mask?
LINK - What is IPv6 Address?
LINK - What is a MAC Address?
LINK - What is Ethernet?
LINK - What is a TCP/IP?
LINK - What is DHCP?
LINK - What is the difference between public and private IP address?
LINK - What is the difference between a static and dynamic IP address?
LINK - MS-DOS Ipconfig Command Reference
LINK - What is IP Spoofing?
LINK - My IP address is hacked. What can I do?
VPN Artikelen :
LINK - What is a VPN?
LINK - What is a personal VPN and why do you need it?
LINK - What is a proxy server?
LINK - What is the Difference Between Proxies and VPN?
LINK - What is Tor?
Gerelateerde artikelen :
LINK - Find IP address of a network printer
LINK - Find IP addresses of a private network
LINK - Denial of Service (DoS) and DDoS Attacks
LINK - How to protect from DDoS attack?
LINK - How to shape bandwidth?
LINK - DDoS Protection via Bandwidth Shaping

Camera en IP-adres :
VIDEO - IP adres camera wijzigen schematische voorstelling
VIDEO - IP adres camera wijzigen
VIDEO - Hoe alles fysisch met elkaar verbinden