Gerelateerd - WindowsToets + L ( Even weg bij de computer ) ...

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming :
Info
LINK - Algemene Verordening Gegevensbescherming ( info op Wikipedia, Nederlands )
LINK - General Data Protection Regulation ( info op Wikipedia , Engels )

Algemeen
LINK - Autoriteit Persoonsgegevens
LINK - Hulp bij privacy
LINK - Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming
LINK - AVG - Actueel
LINK - Rijksoverheid: Voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
LINK - AVG - Nieuwe Europese privacywetgeving, per 25-05-2018
LINK - Voorbereiding op de AVG
LINK - Algemene informatie AVG
LINK - AVG op Europa.eu
LINK - De Nederlandse AVG wettekst op Europa.eu
LINK - Meertalige HTML en PDF wetgevende documenten

Melden
LINK - Meldplicht datalekken
LINK - Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens

Contact
LINK - Telefonisch contact
Mailen
U kunt uw vraag ook per mail stellen. Dat kan via het speciale
e-mailadres vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Privacyverklaring generator
Als midden- of kleinbedrijf levert U goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heeft U persoonsgegevens
nodig. Wat U met deze gegevens doet, vertelt U aan uw klant in een privacyverklaring op uw website.
Hiertoe bent U ook wettelijk verplicht.

De privacyverklaring generator op de weblink hieronder helpt U aan een basistekst voor deze privacyverklaring die:

1. voldoet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking treedt (de AVG)
2. kort en voor uw klanten begrijpelijk is
3. zo goed als mogelijk is toegespitst op uw bedrijf (U moet hier en daar wel zelf nog wat gegevens toevoegen)

Na het invullen van de privacy-generator kunt U de verklaring als .txt bestand en/of als .pdf bestand downloaden.
U kunt deze tekst daarna aanpassen aan uw situatie en nadien onderaan op welke webpagina van uw website opnemen
via een weblink naar een aparte webpagina op uw eigen website met als titel: Privacyverklaring of Privacy Statement.

TIP:
- Kopieer en plak de tekst welke door de Privacy Generator is gegenereerd in een Word-bestand of Excel-bestand.
- Pas de tekst aan en/of breidt de tekst uit.
- Sla het bestand nadien ook op als een .pdf bestand of printer het uit als een .pdf bestand, met
  een vaste naam: privacyverklaring.pdf
- Plaats dit bestand nadien op uw website.
- Link onderaan op elke pagina van uw website naar dit bestand.
- U heeft dan in ieder geval een begin gemaakt en kunt deze verklaring later verder aanpassen en
  toespitsen op uw bedrijf.

LINK - Privacyverklaring generator


Onderwerpen
LINK - AVG - nieuwe Europese privacywetgeving
LINK - Beveiliging
LINK - Cameratoezicht
LINK - Financiën
LINK - Gemeente
LINK - Gezondheid
LINK - Identificatie
LINK - Internationaal gegevensverkeer
LINK - Internet, telefoon, tv en post
LINK - Onderwijs
LINK - Politie en justitie
LINK - Werk en uitkering
LINK - Zwarte lijst


Zelf doen
LINK - Wat kan ik zelf doen?
LINK - Privacyrechten
LINK - Voorbeeldbrieven
LINK - Functionaris voor de gegevensbescherming
LINK - Gedragscodes
LINK - Privacycheck
LINK - Thematische beleidsregels
LINK - Zienswijzen
LINK - Register zwarte lijsten


Wat voor informatie verzamelt Microsoft o.a. van U ( Telemetry ) ?
1. Wanneer U graag wilt weten wat Microsoft allemaal aan informatie van U
    verzamelt, klik dan op de link hieronder.
    Dit staat allemaal vermeld in de Privacy verklaring van Microsoft.
2. Ga op deze pagina in de link hieronder naar de rubriek Persoonsgegevens die wij verzamelen
3. Klik in deze rubriek onderaan op de blauwe tekst: Meer informatie , dan ziet U veel meer ...

LINK - Microsoft : Microsoft-privacyverklaring

Voor meer informatie over Microsoft; Windows 10 & Telemetrie, zie de navolgende link:

LINK - Telemetrie


AVG, even kijken bij anderen ...
Wellicht kan het ook zinvol zijn om ( eerst ) eens bij andere bedrijven/verenigingen/stichtingen uit uw eigen
branche onderaan op hun website te kijken hoe zij hun Privacyverklaring hebben opgesteld.
Wellicht doet U hierbij extra ( aanvullende ) ideeën op welke U mogelijk ook nog kunt opnemen
in uw eigen Privacyverklaring.
Vermeld ook onderaan in uw eigen Privacyverklaring dat uw Privacyverklaring onderhevig is aan wijzigingen.
Vermeld eventueel bovenaan uw Privacyverklaring de meest recente datum van de laatste wijzigingen
en vermeld een versienummer van de Privacyverklaring. Door de tijd heen zijn Privacyverklaringen
wellicht onderhevig aan wijzigingen.


AVG info
LINK - 1. Principes
          2. Inhoud
LINK     - Toepassingsgebied
LINK     - Eén set regels en één loket
LINK     - Verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht
LINK     - Wettelijke basis voor verwerking
LINK     - Toestemming
LINK     - Functionaris voor gegevensbescherming
LINK     - Pseudonimisering
LINK     - Datalek
LINK     - Sancties
          3. Privacy rechten ( van de betrokkene )
LINK     - Recht op inzage
LINK     - Recht op correctie en verwijdering
LINK     - Recht op dataportabiliteit
LINK - 4. Beperkingen
LINK - 5. Tijdlijn
LINK - 6. Nederland
LINK - 7. België
LINK - 8. Zie ook
LINK - 9. Externe links


Een Privacy Statement / Privacyverklaring opnemen op uw website
Plaats bijvoorbeeld een hyperlink naar een privacyverklaring onderaan elke pagina
op uw website als U statistische gegevens vezamelt over bezoekers van uw website.
Verwijs naar de privacyverklaring is het bestelproces.

LINK - U bent wettelijk verplicht uw klanten en bezoekers duidelijk te informeren
          over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel. Ook als dat
          doel alleen maar is het vastleggen van hun gegevens in uw klantenbestand. Dit
          volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

LINK - GDPR / AVG en Privacy statements


AVG Nieuws
LINK - Niet meteen boetes voor organisaties onder AVG
LINK - Per 25 mei 2018 persoonsgegevens versleutelen
LINK - AVG: privacyregels voor gebruik van foto's werknemers
LINK - Bewaartermijnen voor personeelsadministratie onder AVG
LINK - AVG: werkgever moet voor 25 mei cv's verwijderen
LINK - Richtlijnen voor sollicitatieprocedure onder AVG
LINK - Werknemer heeft straks recht op kopie personeelsdossier
LINK - Bewaartermijnen voor personeelsadministratie onder AVG
LINK - Vette boete blijft uit bij niet onmiddellijk voldoen aan de AVG
LINK - Rittenregistratie: hoe zit het met de privacy?
LINK - Niet roekeloos vragen naar werknemersgegevens onder AVG
LINK - Autoriteit twijfelt of delen gegevens KvK aan AVG voldoet
LINK - Beroepsorganisatie bereidt accountants voor met AVG-toolkit
LINK - Het verschil: persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
LINK - Vingerafdrukscan voor tijdsregistratie is onder AVG verboden
LINK - Interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?
LINK - Meer nieuws ...


Vragen en antwoorden
LINK - Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen?
LINK - Wat is Data protection impact assessment (DPIA)
LINK - Hoe lang mag ik klantgegevens bewaren onder de AVG?
LINK - Mag ik onder de AVG gegevens van kinderen verwerken?
LINK - Welke verwerkingen van persoonsgegevens zijn volgens de AVG grootschalig?


Algemene info
LINK - Praktijkgebied privacy
LINK - Voorbereid op privacywetgeving AVG in tien stappen ( MKB Servicedesk )


Zorgaanbieders en de AVG
LINK - Zorgaanbieders en de AVG
LINK - ZZP'er in de zorg en nieuwe privacy wetgeving (AVG). Wat moet je weten?


Verenigingen & de AVG
LINK - AVG Verenigingen Kennisbank
LINK - Is jouw club al klaar voor de nieuwe privacywetgeving?
LINK - 'Stappenplan AVG voor sportclubs' helpt bij regels rond nieuwe privacywet
LINK - Atletiek - Privacy


Voorbeelden: Verenigingen met een Privacyverklaring
LINK - AV'56
LINK - AV Pijnenburg
LINK - PSV
LINK - S.V. Noordkop Atletiek
LINK - Sportclub Reeuwijk
LINK - SC Antilope
LINK - AV Hollandia
LINK - Voorne Atletiek
LINK - AV 74


Scholen & de AVG
LINK - Scholen & de AVG
LINK - Actueel
LINK - Mag u als school onder de AVG beeldmateriaal van leerlingen publiceren?
LINK - Hoe vraagt u onder de AVG toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen?
LINK - Wanneer moeten scholen een DPIA uitvoeren?


.pdf bestanden
LINK - De AVG in een notendop ( .pdf )
LINK - IN 10 STAPPEN VOORBEREID OP DE AVG
LINK - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Mag u persoonsgegevens verwerken?
LINK - Mag u persoonsgegevens verwerken?
LINK - Hoe weet u of u persoonsgegevens mag verwerken?
LINK - Wanneer mag u bijzondere persoonsgegevens verwerken?
LINK - Wanneer mag u strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken?

Privacy
LINK - Persoonsgegevens
LINK - Wetten
LINK - Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens
LINK - Controle over je data
LINK - Welke privacyrechten heeft u onder de AVG?
LINK - Waarom nieuwe privacyregels?
LINK - Welke informatie moeten organisaties u geven?


AVG en ZZP-ers ...
LINK - Wat is de AVG en wat betekent het voor mij als zzp'er?
LINK - De AVG en zzp, wat moet u doen?
LINK - Checklist privacywetgeving AVG ( St. ZZP Nederland )
LINK - AVG ook voor freelancers en zzp'ers!
LINK - AVG Stappenplan
VIDEO - PRIVACY - Checklist AVG/GDPR voor ZZP/MKB

VIDEO - Webinar Stappenplan AVG. Deel 1: stap 1 en 2
VIDEO - Webinar Stappenplan AVG. Deel 2: stap 3, 4 en 5
VIDEO - Webinar Stappenplan AVG. Deel 3: stap 6, 7 en 8
VIDEO - Webinar Stappenplan AVG. Deel 4: stap 9 en 10


Meer info ...
LINK - What is the GDPR and how can small businesses avoid fines for improper handling of personal data?


Microsoft ...
LINK - Diagnostic Data Viewer
Via dit hulpprogramma kunt U de door Microsoft verzamelde diagnostische gegevens bekijken.
Na installatie van de Microsoft Diagnostic Data Viewer kunt U dit hulpprogramma
opvragen via:
Start - Instellingen - Diagnostische gegevens en feedback - Viewer voor diagnostische gegevens


Facebook ...
LINK - Facebook


Outlook en Wachtwoord :
LINK - Uw Outlook-gegevens beter beveiligen door een wachtwoord in te stellen


Een Privacy Statement op uw website
Privacy Statement
Verwerkt U persoonsgegevens, dan dient U een Privacy Statement te hebben op uw website of App
dat gemakkelijk te raadplegen is. De eisen aan uw Privacy Statement zijn strenger geworden dan
ze waren onder de regeling voor de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat hoort er allemaal in een Privacy Statement ?
- De identiteit van uw onderneming
- Contactgegevens
- Het doel waarvoor U gegevens verzamelt
- Wie de persoonsgegevens ontvangt
- Hoe lang de gegevens worden bewaard
- Dat mensen recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens
- Dat mensen het recht hebben op bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens
- Of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is
- Of dat het een contractuele verplichting is
- En dat als er sprake is van profilering- er gemeld moet worden waarom dat is en wat de gevolgen ervan zijn
- Uiteindelijk moet U het Privacy Statement ook naleven

LINK - Uw Verantwoordingsplicht
LINK - Hoe stel je een privacyverklaring op voor jouw website + voorbeeld
LINK - De privacyverklaring: vijf voorbeelden hoe het NIET moet!
LINK - Privacyverklaring generator


GDPR Nieuws m.b.t. andere lidstaten van Europa ...
LINK - 26 EU states not ready for data law
LINK - France: Pragmatism and Flexibility for the GDPR Implementation
LINK - INTERVIEW - GDPR could prove challenging for many Bulgarian companies
LINK - Italian Privacy Code repealed, what to expect with the GDPR?
LINK - Greek Conference Organizers Express Concern on EU Privacy Regulation 'GDPR'
LINK - Poland's proposed GDPR exemptions spark outrage
LINK - Austria and Germany are only EU states ready for GDPR
LINK - UK 'Most Well-Prepared' European Nation for GDPR


AVG / GDPR & ...